bron & beek

bron & beek

In Europa zijn natuurlijke bronnen te vinden in heuvelachtige en bergachtige streken. Bronnen en beken zijn herkenbaar aan het stromende water. Hier komen planten en diersoorten voor die afhankelijk zijn van het schone stromende water.

jonge beekforel

bronnenlandschap

vuursalamander larve

weidebeek

heidebron

baars in snelle stroming

riviergrondels in stroming

serpeling

Elrits in volle stroming

jonge snoek in avondlicht

driedoornige stekelbaars in traag stromend deel van de Lippe

jonge vlagzalm in volle stroming

Pagina's