rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

plantendal

school met elritsen in stroming

zwartbekgrondel

kwabaal in landschap

kwabaal

onder water

grasland

kwabaal in oeverzone

verstopte rivierkreeft

snoek tussen overstroomde wilgentakken

wilgenstruweel onder water

ondergelopen graslanden langs de IJssel

Pagina's