rivier & meer

rivier & meer

De bovenlopen van de Europese rivieren stromen hard. Soorten  die zijn aangepast aan de stroomsnelheid vinden hier de juiste omstandigheden. Dichter bij zee neemt de stroomsnelheid af. Soorten die aangepast zijn aan voedselrijke omstandigheden vinden hier hun plek. In heldere meren dringt het zonlicht tot grote diepte door, waterplanten komen van grote diepte in het voorjaar ophoog. In de ondiepe oeverzone's is schuilmogelijkheid voor de jonge vissen. 

baarzen tussen fonteinkruid

zalmen

zalm

jonge zalm (smolt)

jonge zalm (parr)

kluwen waterlelies

jonge baarzen tussen waterplanten

algenlandschap

marmergrondel

schooltje driedoornige stekelbaarzen

driedoornige stekelbaars

jonge barbelen

Pagina's