baarzen onder boomwortels

rivierhout, dood hout, structuur, natuurvriendelijke oever, KRW maatregel

baarzen onder boomwortels

Datum: 
Locatie: 
Soort: 
Landschap: