grote schoonmaak in rivierprik nestkuil

grote schoonmaak in rivierprik nestkuil

De rivierprik brengt een groot deel van zijn leven op zee door. De voortplanting vndt plaats in snelstromende beken en rivieren. In het grind  maakt de rivierprik een nestkuil. Door grote stenen te verplaatsen met zijn mond ontstaat een diepte in het grindbed, fijn zand en slib wordt met felle slagen van de staart uit de paaikuil gewapperd. Zo ontstaat een schoone nestkuil waar de rivierprik zijn eieren in afzet.

Datum: 
Locatie: 
Soort: 
Landschap: