sloot & plas

sloot & plas

Nederland is rijk aan laaggelegen polders met kilometers lange sloten en veel plassen. Het water in sloten en plassen staat stil en kan zeer helder zijn. Hier komen verschillende diersoorten en een weelderige onderwaterbegroeiing voor. 

Herfst in waterloopbos

Zonnebaars

bruine kikkers in poel

ijs

sterrenkroos

waterviolier

bruine kikker kikkervisjes

gewone pad amplex

zeelt in landschap

fiets

baarzen bij stuw

bittervoorn paai

Pagina's