De verborgen wereld langs en onder de waterspiegel is adembenemend mooi. In sloten, plassen, beken en rivieren is veel te ontdekken. Bekijk een selectie van foto's, reportages en films die tijdens vele onderwaterexpedities gemaakt zijn.

nieuws

De sleutel tot herstel van grote modderkruiper populaties

Samen met Stichting RAVON maakten we een korte film over de grote modderkruiper en zijn bijzondere leefgebied.  lees meer

Vissen willen zwemmen

Voor veel vissen is het belangrijk ze ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen paai en opgroeigebieden. lees meer

Hoogwater in de uiterwaarden

In de winter en het begin van de lente bestaat er een grotere kans op hoogwater op de Nederlandse rivieren.  De Rijn en de Maas moeten lees meer
 • beekforel, salmu truta, zalmachtigen, Brown Trout, Sea Trout, Salmonidae

  beekforel

 • valle maggia

  pootjebaden

 • helder, onderwater; onderwaterfotografie, blikonderwater, blik onder water, onderwaterfilm, recreatie, vissen, waterschappen, vismigratie, unie van waterschappen,

  baarzen bij stuw

 • Cottus perifretum, Rivierdonderpad,Bullhead,Groppe, Chabot, broedzorg, viseitjes, fishegs

  rivierdonderpad man op nest

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water,www.blikonderwater.nl, onder water, sloot; poldersloot; Hollands; waterschappen; waterschap; unie van waterschappen; waterbeheer

  Zomerse watergentiaan

 • baars, Perch,Barsch, Perche fluviatile, Perca fluviatilis, onderwaterbeelden, onderwaterfoto

  nieuwsgierige baars

 • karper, Cyprinus carpio, onderwaterfotografie, helder water, onderwater

  karper onder boom

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water,www.blikonderwater.nl, onder water, sloot; poldersloot; exoot; invasieve exoot

  zonnebaars mannetje

 • helder water, onderwaterfotografie, duiken, onderwaterfotografie, blikonderwater.nl, blik onder water,www.blikonderwater.nl, onder water, sloot; poldersloot; Hollands;

  typisch Hollands

 • helder water, kaderrichtlijn water, rijkswaterstaat; ruimte voor de rivier, IJssel, Overijssel, drone, luchtfotografie, waterschappen, unie van waterschappen, dijkverzwaring, natuurontwikkeling, riviernatuur, bever, bossen, ooibossen, rivier, Oost Nederland, veranderend klimaat

  Ruimte voor de rivier Deventer

 • onderwaterfotografie, helder water, gezond water, vijver, vijverplanten, sloot, beek,

  zomer in sloot

 • helder water, onderwaterfotografie, zuurstof, kunst, onderwaterfilmers, onderwaterfilm, onderwaterfotograaf

  spiegelspreng

 • zoetwaterkwal, Craspedacusta sowerbii, poliep, Hydrozoa, onderwaterfotografie,

  zoetwaterkwal

 • krabbenscheer, helder water, bos, blikonderwater, onderwaterfotografie, waterkwaliteit

  krabbenscheer in bos

 • onderwaterforografie, polder, hoog water, inundatie, vismigratie, paaien, paaiende vissen, koe, uiterwaard, margriet

  koe met natte voeten