bron & beek

bron & beek

In Europa zijn natuurlijke bronnen te vinden in heuvelachtige en bergachtige streken. Bronnen en beken zijn herkenbaar aan het stromende water. Hier komen planten en diersoorten voor die afhankelijk zijn van het schone stromende water.

beekprik close up

elrits op de Veluwe

Groote Beek

rivierprik in paaikuil

Pagina's